KONTAKT

Dane teleadresowe biura:

Biuro Rachunkowe Orion Sp. z o.o.
Magdalena Rogaczewska
NIP: 582 163 11 64

Adres:
ul. Leśna 28
14-530 Frombork
woj. Warmińsko-Mazurskie

Tel. +48 884 893 529
E-mail: magda.rogaczewska@wp.pl

Mapa dojazdu do siedziby firmy


„PARASOL NA START – INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI – ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.3- ” Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 – Inkubator przedsiębiorstw” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INKUBATOR BRANIEWO